پخش پیچ و مهره در تهران

پیچ و مهر

می 11, 2018

کشش مفتول

کشش مفتول درگذشته ای نه چندان دور، صنعت کشش مفتول منحصرا در اختیار کشورهای صنعتی قرار داشت  و  تولید مفتول نه  تنها در ایران بلکه در منطقه […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال