پخش پیچ و مهره در تهران

میخ

فوریه 12, 2018

میخ پرچ ها

میخ پرچ ها میخ پرچ یکی از سریع ترین روشهای اتصال ورق ها و قطعات به یکدیگر می باشد . برای اتصال قطعات به یکدیگر لازم […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال