پخش پیچ و مهره در تهران

قلاب دینام

فوریه 11, 2018

قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای

قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای قلاب دینام یا پیچ گوشواره ای که معمولا برای نصب دائمی روی تجهیزات به منظور باربرداری استفاده می شوند . […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال