پخش پیچ و مهره در تهران

سر مته

فوریه 13, 2018
پیچ و مهره

پیچ های سر مته ای

پیچ های سر مته ای به پیچ هایی گفته میشود که در سر پیچ آن ها یک مته وجود دارد که این مته نقش اصلی و […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال