پخش پیچ و مهره در تهران

تست ظرفیت گردش برای پیچ و مهره ها

آگوست 6, 2018

تست ظرفیت گردش برای پیچ و مهره ها

تست ظرفیت گردش برای پیچ و مهره ها طبق استاندارد ASTM A325 قسمت 6.3.1 تست ظرفیت گردش به مفهوم بررسی وجود و یا عدم وجود روان […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال