پخش پیچ و مهره در تهران

پیچ و مهره

سپتامبر 23, 2019
پیچ و مهره

انكر بولت با گل مربعی

انكر بولت با گل مربعی انکربولت ها ابزاری هستند که برای فیکس نمودن و نصب ماشین ها وابزارهای صنعتی داخل فونداسیون قرارمی گیرند طراحان با توجه […]
فوریه 24, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 تمام رزوه M16x45 قدرت و کلاس در پیچ‌ها با ترکیب خاص اعداد تعریف میشود(class 8.8) وامکان تشخیص […]
فوریه 24, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 تمام رزوه M16x50

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 تمام رزوه M16x50 قدرت و کلاس در پیچ‌ها با ترکیب خاص اعداد تعریف میشود(class 8.8) وامکان تشخیص […]
فوریه 24, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 تمام رزوه M16x60

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 تمام رزوه M16x60 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 تمام رزوه M16x60 قدرت و […]
فوریه 23, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 تمام رزوه M16x70

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 تمام رزوه M16x70 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 تمام رزوه M16x70 قدرت و […]
فوریه 23, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 تمام رزوه M16x80

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 تمام رزوه M16x80 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 تمام رزوه M16x80 قدرت و […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال