پخش پیچ و مهره در تهران

پیچ سر شش گوش

دسامبر 17, 2018

اندازه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 مدل نیم رزوه M20x200

پیچ سر شش گوش گرید 10.9 مدل نیم رزوه M20x200 قدرت و کلاس در پیچ‌ها با ترکیب خاص اعداد تعریف میشود(class10.9) وامکان تشخیص و مقایسه انواع […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال