پخش پیچ و مهره در تهران

واژه نامه های پیچ و مهره و واشر

جولای 28, 2018
واژه نامه های پیچ و مهره و واشر 2

واژه نامه های پیچ و مهره و واشر ۳

واژه نامه های پیچ و مهره و واشر ۳ Bolt eye پیچ مهره دار چشمی:نوعی اتصال رزوه دار خارجی است که در آن بخش رزوه دار […]
جولای 28, 2018
واژه نامه های پیچ و مهره و واشر 2

واژه نامه های پیچ و مهره و واشر ۲

واژه نامه های پیچ و مهره و واشر ۲ Nut dilation رفتار گوه ای شکل رزوه ها تحت بار که موجب اتساع مهره و در نتیجه […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال