پخش پیچ و مهره در تهران

مهره شرکت نفتی

آگوست 9, 2018

سخت افزارهاي ساختمان هواپيما

سخت افزارهاي ساختمان هواپيما   پيچ ها، مهره ها، واشر ها -پيچ هاي مهره دار: پيچ هاي مهره دار مورد استفاده در صنايع هوايي از جنس […]
آگوست 9, 2018

تست ضربه یا تست چارپی پیچ و مهره ها

تست ضربه یا تست چارپی پیچ و مهره ها تست ضربه در سال 1905 توسط جورج چارپی برای تعیین میزان انرژی جذب شده توسط مواد در […]
آگوست 8, 2018

تنش تسلیم، بار گواه و تنسایل پیچ و مهره ها

تنش تسلیم، بار گواه و تنسایل پیچ و مهره ها رفتار پیچ و مهره ها زمانی که تحت تاثیر نیروی کششی در راستای محور پیچ قرار […]
آگوست 8, 2018

دلیل باز شدن پیچ و مهره در اثر لرزش

دلیل باز شدن پیچ و مهره در اثر لرزش باز یا شل شدن پیچ و مهره ها در اثر لرزش و یا اعمال بارهای دینامیک یکی […]
آگوست 8, 2018

عملیات حرارتی پیچ و مهره ها

عملیات حرارتی پیچ و مهره ها عملیات حرارتی که جهت بهبود خواص مکانیکی پیچ و مهره ها انجام می شود در واقع یک عملیات پیچیده است […]
آگوست 7, 2018

عوامل شکست اتصالات پیچ و مهره ای

عوامل شکست اتصالات پیچ و مهره ای برای بررسی پدیده شکست پیچ و مهره شکل زیر را در نظر بگیرید. شکل شماره یک اتصال پیچ و […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال