پخش پیچ و مهره در تهران

معني پيچ در زبان هاي مختلف

آگوست 10, 2018
پیچ و مهره

معني پيچ در زبان هاي (کشور های) مختلف

معني پيچ در زبان هاي مختلف معني پيچ در زبان هاي (کشور های) مختلف انگليسي   screw                     […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال