پخش پیچ و مهره در تهران

معني پيچ در زبان هاي مختلف

آگوست 10, 2018

معني پيچ در زبان هاي (کشور های) مختلف

معني پيچ در زبان هاي مختلف معني پيچ در زبان هاي (کشور های) مختلف انگليسي   screw                     […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال