پخش پیچ و مهره در تهران

فرایند تولید

فوریه 15, 2018
پیچ و مهره

فرایند تولید پیچ

فرایند تولید پیچ در واقع یک عملیات پرس کاری است که طی آن مفتول که ماده اولیه تولید پیچ است طی چند ضربه شکل نهایی را […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال