پخش پیچ و مهره در تهران

فرایند تولید

فوریه 15, 2018

فرایند تولید پیچ

فرایند تولید پیچ در واقع یك عملیات پرس كاری است كه طی آن مفتول كه ماده اولیه تولید پیچ است طی چند ضربه شكل نهایی را […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال