پخش پیچ و مهره در تهران

فرایند تولید پیچ

فوریه 15, 2018
پیچ و مهره

فرایند تولید پیچ

فرایند تولید پیچ در واقع یك عملیات پرس كاری است كه طی آن مفتول كه ماده اولیه تولید پیچ است طی چند ضربه شكل نهایی را […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال