پخش پیچ و مهره در تهران

دلیل باز شدن پیچ و مهره در اثر لرزش

آگوست 8, 2018

دلیل باز شدن پیچ و مهره در اثر لرزش

دلیل باز شدن پیچ و مهره در اثر لرزش باز یا شل شدن پیچ و مهره ها در اثر لرزش و یا اعمال بارهای دینامیک یکی […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال