پخش پیچ و مهره در تهران

حادثه آتش سوزی قطار به علت باز شدن پیچ و مهره بست شلنگ سوخت

آگوست 4, 2018

حادثه آتش سوزی قطار به علت باز شدن پیچ و مهره بست شلنگ سوخت

حادثه آتش سوزی قطار به علت باز شدن پیچ و مهره بست شلنگ سوخت علت باز شدن پیچ و مهره  قطار باربری حمل ذغال سنگ به […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال