پخش پیچ و مهره در تهران

مقالات

اکتبر 24, 2020
پیچ های آلنی و اصول اولیه آنها

پیچ های آلنی و اصول اولیه آنها

پیچ های آلنی و اصول اولیه آنها محکم ترین و با استحکام ترین نوع پیچ، پیچ آلنی می باشند که در میان گونه های مختلف خود […]
اکتبر 24, 2020
پیچ و مهره

فولاد داپلکس

فولاد داپلکس بنا بر این، فولاد زنگ نزن آلیاژی از فولاد است که از ۱۰٫۵ درصد یا بیشتر کروم و بیش از ۵۰ درصد آهن تشکیل […]
فوریه 23, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 تمام رزوه M16x70

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 تمام رزوه M16x70 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 تمام رزوه M16x70 قدرت و […]
فوریه 21, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x130

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x130 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x130 قدرت و […]
فوریه 20, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x140

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x140 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x140 قدرت و […]
فوریه 19, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x150

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x150 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x150 قدرت و […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال