پخش پیچ و مهره در تهران

پیچ و مهره صنایع راه آهن – پیچ و مهره پارسا صنعت

صنایع راه آهن پیچ و مهره

۸٫۸ و ۱۰٫۹ و ۱۲٫۹

واگن سازی مانند صنایع خوردوسازی جزء عمده مصرف کنندگان پیچ های خودکار، اتاقی، آلنی و بسیاری موارد دیگر می باشند. پیچ و مهره های مورد نیاز در مترو و راه آهن اغلب جزء پیچ های خاص و با ضریب اطمینان بالا می باشند و پیچ و مهره پارسا صنعت با بهره گیری از دانش و تجربه و توان بالای خود افتخار دارد که تأمین کننده بخش زیادی از پیچ و مهره های واگن سازی، مترو و راه آهن کشور نیز بوده است. پیچ خشکه فولادی کلاس ۸٫۸ پیچ خشکه فولادی کلاس ۱۰٫۹ پیچ گرید ۸٫۸ پیچ گرید ۱۰٫۹ مهره کلاس ۸ مهره کلاس ۱۰

پیچ و مهره

پیچ و مهره

ارتباط با کارشناسان
ارسال