پخش پیچ و مهره در تهران

پیچ های صنایع خودروسازی – پیچ و مهره پارسا صنعت

 پیچ های صنایع خودروسازی

 پیچ و مهره و واشرهای مخصوص صنایع خودروسازی که شامل انواع پیچ های خودکار و خاص می باشد

 

پیچ و مهره

 

پیچ و مهره

ارتباط با کارشناسان
ارسال