پخش پیچ و مهره در تهران

پیچ های ساختمانی – پیچ و مهره پارسا صنعت

پیچ های ساختمانی

  انواع پیچ، مهره، واشرهای فولادی با قابلیت کشش بالا دراستانداردهای

Din6916/HV- Din6914/HV – Din6915/HV

درگرید ۱۰/۹ جهت پیچ ها و گرید۱۰ برای مهره، مورد استفاده در ساختارهای فولادی، ساخت پل، انواع داربست و چوب بست چهارچورب های ساختمانی و پیج های مختلف مطابق استاندارد و گریدها :

 ASTMA325/A325M

 ASTMA490/A490M

پیچ و مهره

پیچ و مهره

ارتباط با کارشناسان
ارسال