صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

پتروشیمی

پیچ و مهره پارسا صنعت تامین کننده انواع پیچ و مهره های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی آماده همکاری با تمام شرکت های فعال در زمینه نفت ، گاز و پتروشیمی می باشد

 

پیچ و مهره نفتی

پیچ و مهره

پیچ و مهره