پخش پیچ و مهره در تهران

تعریف و شناخت پیچ و مهره – پیچ و مهره پارسا صنعت

تعریف و شناخت پیچ و مهره

 تعریف پیچ :

 در واقع استوانه ای است که شیارهای مارپیچ آن را احاطه کرده است. طراحی شیار پیچ ها برای بریدن مواد نرم تر و سخت تر متفاوت است، شیارها اغلب به صورت مثلث، مربع، ذوزنقه و نیم دایره روی سطح جانبی بدنه ایجاد می شود.

 برای شناخت پیچ ها وتعریف پیچ ها به ۴ مشخصه نیازمندیم :

 الف ) قطر پیچ

ب) طول پیچ

ج ) نوع کله پیچ

د ) نوع دنده وگام پیچ فاصله قله دو نخ رزوه کنار هم

پیچ و مهره

 

پیچ و مهره

ارتباط با کارشناسان
ارسال